Revisionsberättelse

Revisionsberättelse


Revisorerna ska årligen sammanfatta sin granskning av styrelsen i en revisionsberättelse. I revisionsberättelsen ska det framgå vad revisorerna har granskat, t.ex. styrelseprotokoll, kassaböcker osv. Revisorerna ska i revisionsberättelsen ge förslag till huruvida de förslår årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet eller inte. Revisorerna presenterar sin granskning för medlemmarna varje årsmöte. Detta görs innan årsmötets beslut i ansvarsfrihetsfrågan.


Om revisorerna har genomfört en ekonomisk granskning och en förvaltningsrevision och detta är i sin ordning. kommer revisorerna att föreslå årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.