2020

Till alla medlemmar i Strandbökes Samfällighetsförening från ordförande

 

Som ni alla vet har Eyvind avgått som ordförande och jag, Karin Magnusson, kommer att ersätta honom som vice ordförande fram till årsmötet. Som ni också vet så har vi en svår situation med Covid-19 pandemin och en stor osäkerhet råder kring hur det kommer att utveckla sig. På styrelsemötet 2020-04-04 beslutade styrelsen att vi flyttar vårt årsmöte till vår arbetsdag 2020-09-12.


Arbetsdagen utgår och istället håller vi årsmöte. Tanken är att vi träffas som vanligt för lite festligheter efteråt och jag tänker att vädret får avgöra om vi håller till på min tomt eller i Ebbes lada. En mer detaljerad inbjudan kommer senare.

 

I styrelsen har vi under våren i vanlig ordning diskuterat skogs- och vägunderhåll samt vattenkvaliteten i vår brunn som för övrigt är väldigt god. Vi har också köpt in en hjärtstartare och Ebbe som inte direkt älskar auktioner bet ihop och ropade in ett förvaringsskåp för några enstaka penningar. Skåpet ska nu isoleras och monteras och för de som vill kommer vi att hålla en kort genomgång på årsmötet i september av hur startaren fungerar. En stående punkt har varit att försöka förstå och fatta beslut om hur de tomter som finns i ett konkursbo ska hanteras. Vi är inte i hamn i denna fråga som rör såväl lagfarter som skulder, svenska och danska kronofogdemyndigheter (oklart vad som är värst), kostnader, gåvobrev och mäklare. Jag tänker att vi troligen närmar oss att tomterna lämnas över till föreningen som en gåva men vi behöver återkomma till er med information om hur denna fråga landar.

 

Om någon av er känner att det skulle vara intressant att vara en del i att driva och vårda allas vårt gemensamma område så finns det nu en möjlighet att bli en del i styrelsen. Intresse lämnas till Lisbeth telefon 070-5540358 eller via mail till Ulla sekreterare@strandboke.se