De som sitter i styrelsen

Medlemmer av styrelsen

per. d. 2020/09/12

Tittel:

Namn

Mail:

Ordförande:

Karin Magnusson

Vice ordförende:

Torsten Frandsen

Kassör:

Claes Guldager Nielsen

Styrelseledamot:

Ebbe Therén

Styrelseledamot:

Martin Lund


Styrelseledamot:

Kenneth Bengtsson

kenneth@strandboke.se

Sekreterare:

Lotte Malm
Styrelsesupplant:


Valber. sammank.:

Berlin, Lisbeth

Webansvarig:

Torsten Frandsen

mail@strandboke.se

Revisor:

Ulla Nilsson

Revisorsupplant:

Emily Jensen