Protokoll_september_2016

Protokollet från det ekstraordinära Årsmöte 10. september 2016