Protokol 2017

Protokollet från Årsmöte d. 13. maj 2017