Kallelse September 2016

Ekstraordinärt årsmöte:


Årsmötet hålls lördagen den 10 september 2016.


Se kallelsen till årsmötet 2016 här: