Om du vill i styrelsen

Kandidera till val


Det behöver inte vara så att valberedningens förslag blir det som årsmötet väljer. I stadgarna ska det framgå hur en person kan kandidera eller nominera andra personer till styrelsen, valberedningen eller till revisor. I vissa stadgar finns det begränsningar för motförslag. Ofta ska dessa kandidaturer presenteras för valberedningen innan en viss tid. Rimligtvis ska dessa motförslag till valberedningens förslag få samma möjlighet att presenteras eller presentera sig själva om vad de kan tillföra föreningen i fråga om kompetens och erfarenhet


Vill du köra för styrelsen kan du kontakta vallberedningen eller fyll i formuläret.


Du kommer sedan att kontaktas av vallberedningen för ett samtal