Protokol 2019

Protokollet från Årsmöte d. 11. maj 2019.