Nytt i 2021

Till medlemmar i Strandböke Samfällighetsförening

Hej alla


Hoppas att ni mår väl och att ni har det så bra som det är möjligt i dessa pandemitider. Vi i styrelsen vill informera er, lite kort om styrelsens arbete just nu.


Vi har en del svårigheter med att hålla våra möten. Dels kan vi inte träffas fysiskt eftersom vi blir för många, dels så bor en del i Danmark och har svårt med olika gränsregler.
Vi har våra planerade möten digitalt men uppkopplingen i vår skog har en del att önska.


Vi har dock arbetat vidare med de 16 tomterna som tillhört ett danskt konkursbo och det har varit, som jag tidigare nämnt, intrikat med kontakter och förfrågningar både hos svenska och danska myndigheter, skatteverk, kronofogdemyndigheter, konkursförvaltare, lantmäteri och fastighetsmäklare.

Vi har nogsamt förhört oss om vilka kostnader det skulle innebära för vår förening att ta över tomterna och fick tillslut klart för oss att ett gåvobrev skulle vara förenat med en stämplingsavgift om 825 kr för alla tomterna och detta skulle vara den kostnad som vi behövde hantera. Stämplingsavgiften betalades in och tomterna tillfördes föreningen.

Det som händer därefter är att lantmäteriet anmäler sig själva till Kammarkollegiet för att de anser att de fattat ett felaktigt beslut när det gäller att beskatta vår förening för tomterna.


Kammarkollegiet håller med om att det är felaktigt hanterat från lantmäteriets sida och det innebär att vi som förening blir ålagda en skatt på totalt 50 000 kr.

Som styrelse för vår förening har vi valt att överklaga till tingsrätten då vi tänker att det är en sådan stor summa att den hade avgjort saken och vi hade då inte mottagit tomterna som gåva.

Vi har i skrivande stund inte fått något svar från tingsrätten och vi har ingen möjlighet att återlämna tomterna. Jag bifogar vårt överklagande för er kännedom.


2021 är året då allt ska gå vidare, kanske inte bli som vanligt men en viss återställning efter pandemin hoppas och tror jag att vi kommer att vara med om.

När det gäller vårt år i föreningen så tänker jag att vi siktar mot att hålla vårt årsmöte på ordinarie tid dvs 2:a lördagen i maj. Utomhus, med avstånd enligt lag och rekommendation. Men jag hoppas på er förståelse om läget gör att vi med kort varsel måste fatta andra beslut.

Motioner till årsmötet ska lämnas till mig eller till Ulla senast den 31/3.

På förra årsmötet diskuterade vi möjligheten till att upprätta en lista med ägare till våra olika tomter och fastigheter (namn, tomtnummer, telefonnummer och mail). Tanken är att vi inom föreningen ska kunna kontakta varandra vid behov. Jag tänker att det är en stor trygghet om vi kan samverka runt vad som händer i området när vi inte är på plats. Vi påbörjar listan och om det är så att någon inte vill vara med på den så behöver Ulla få den informationen.  


När det gäller våra 16 tomter så behöver vi alla i föreningen alltså framåt fundera på hur vi vill gå vidare. Jag känner att min kompetens och kunskap i frågan är otillräcklig och tänker att vi behöver köpa in juridiskt stöd för att få helt och dokumenterat klart för oss vad vi kan och vad vi inte kan göra.

För er del som föreningsmedlemmar så hoppas jag att vi kommer att ha ett bättre underlag att presentera för er snart, för vi behöver vara överens om hur vi ska göra framöver. Avskriva och göra om till strövområden, sälja, överlåta eller fortsatt äga?


Vi återkommer och till dess var rädda om er.


För styrelsen 2021-01-13